Hírek

Elérhetőségek

Közmeghallgatás 2021. december 15.

M e g h í v ó

K ö z m e g h a l l g a t á s r a

 

Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 15-én (szerdán) 17.00 órakor a Kultúrházban

közmeghallgatás tart,

melyre meghívom és megjelenésére feltétlen számítok.

Napirendi javaslat

1./ Javaslatok, észrevételek a lakosság részéről

 

 

Döröske, 2021. december 6.

 

 

                                                

Tisztelettel:

 

 

 

Dománé Tóth Erika

                                                                                                polgármester