Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

A feladat- hatáskört és alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

(a hatályos és teljes szöveget tartalmazó dokumentum a címre kattintva elérhető):

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 

Szervezeti és működési szabályzat

(a hatályos és teljes szöveget tartalmazó dokumentum a címre kattintva elérhető):

 

Döröske Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

A mellékletek között olvasható

 

Önként vállalt feladatok

 

Döröske Községi Önkormányzat költségvetési rendelete