Hírek

Elérhetőségek

Döröskei Hírmondó 2021 március

Döröskei Hírmondó

 

Tisztelt Döröskeiek!

 

A Döröske Községi Önkormányzat Mérleggyűjteményével kapcsolatos televíziós adást a Duna TV-n 2021. március 4-én este, 20.30 órakor láthatják a Fábry Showban!

Kérem, hogy a hírt osszák meg rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, a Döröskéről elszármazottakkal!

További híreink:

1./ Tűzgyújtás belterületen:

Magyarország Kormánya a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt különleges jogrend ideje alatt az avar és kerti hulladékok égetésének szabályainak megállapítására lehetőséget adott az önkormányzatok számára. Ez által Döröskén a régi megszokott rend szerint lehet égetni Döröske Községi Önkormányzat 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete alapján minden héten szerdán 08.00 órától 12.00 óráig, pénteken 15.00 órától 18.00 óráig. Ez a lehetőség a különleges jogrend idejére vonatkozik, azaz 2021. május 23-ig. Jelenlegi információk és jogszabályok alapján ezen időpontot követően alkalmazni kell a tavalyi évben elfogadott törvényt, amely kizárja a belterületi égetés lehetőségét.

Külterületen és zártkertben:

A külterületen történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha egyéb jogszabály megengedi. Ilyen esetben az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni, és további szabályokat is be kell tartani: Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

2./ A 2020. évben az Állami Számvevőszék ellenőrizte az önkormányzatok integritását, így Döröske Községi Önkormányzatát is. Az ellenőrzés eredményéről szóló jelentést az idei évben kaptuk meg. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a helyi önkormányzatok integritási kontrolljainak kiépítettségét vizsgálta, tekintettel arra, hogy ezen kontrollok megléte esetén a korrupciós veszélyeztetettsége csökken. Az ellenőrzés megállapítása szerint a döröskei önkormányzatnál a polgármester, illetve a jegyző eleget tett az integritási kontrollok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének (ez magában foglalja a pénzügyi és vagyongazdálkodási szabályokat is), ezért a legalacsonyabb korrupciós kockázati értékelést kapta Vas megye önkormányzatainak többségével egyetemben. Az Állami Számvevőszék jelentése részletesen megtekinthető a https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2021/21022.pdf?download=true linken.

3./ Ahogyan a sajtóban már hallhatták a gépjárműadó ügyintézése teljes mértékben átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2021. január 1-jétől. Ezzel nemcsak az ügyintézés került el az önkormányzatoktól, hanem a gépjárműadó bevételt is (hiszen 40%-a a gépjárműadónak az önkormányzatok bevétele volt) elvonták.

4./ Adójuk 1 %-át kérem, ajánlják fel a Döröskei Örökségóvó, Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület részére.

5./ Február 19. napjától Török Zoltán "közmunkásként" dolgozik közigazgatási területünkön, élve a Döröske Községi Önkormányzat által biztosított lehetőséggel.

6./ Vigyázzanak értékeikre, ne dőljenek be idegenek telefonhívásainak!

7./ Ahogyan már az égetési szabályokkal kapcsolatban olvashatták, Magyarország egész területén a koronavírus-világjárványra tekintettel továbbra is különleges jogrend, veszélyhelyzet van érvényben. Ez azt jelenti, hogy a Kormány rendeleti úton kormányoz, amely során különböző alapjogokat is korlátozhat. A veszélyhelyzet a 2021. évi I. törvény értelmében 2021. május 23-ig áll fenn. A veszélyhelyzet során a Kormány több, szigorú intézkedést vezetett be, amelyeket folyamatosan felülvizsgál és dönt azok meghosszabbításáról. Ilyen intézkedés többek között az este 8 és reggel 5 óra közti kijárási tilalom, a vendéglátóhelyek bezárása. Ezen intézkedések jelenleg 2021. március 16-ig vannak elrendelve. Kérem, kövessék nyomon a médiában az ezzel kapcsolatos információkat.

8./ Döröske közigazgatási területén, a Szőlőkalja utcában és az Öreghegy utcában  lakók számára egy hulladékgyűjtő konténert helyeztünk ki a patakhídhoz közeli területre.

A konténerben háztartási hulladék elhelyezésére van lehetősége azon háztartásoknak, akik a szolgáltatóval szerződést kötöttek és a kapott matricát a konténer elejére ragasztották!

A sárga és kék zsákos szelektív hulladékot a konténer mellé kérjük lerakni a szállítást megelőző napon vagy aznap a kora reggeli órákban!

A Mogyorósi utca elején található konténerek továbbra is rendelkezésre állnak.

Döröske, 2021. március 2.

Dománé Tóth Erika

polgármester

 

"Ha az igazat mondod, nem kell emlékezned semmire."

(Mark Twain)